Sıfır ve Medeniyet

Kategori: İslam Tarihi | 1

İslam matematik bilgisinin batıya yayılmasından önce Avrupa Kültürübir rakam sisteminden bile mahrumdu. Eski Yunan-Latin kültürünün rakamsız olduğundan sayılar rakamla değil harfle anlatılmıştır. Roma rakamlarında her sayı bir harfle ifade edilir. Mesela “I” harfi “bir” adedini,  “V” harfi “beş” adedini, “X”  harfi “on” adedini ve “C” harfi de “yüz” adedini gösterir! Fakat bu sistemde en zaruri rakam olan “sıfır” yoktur. Sıfırsız Roma rakamları ile de matematik ilimler kurulamayacağı tabiidir. Profesör Risler’in 1955’de yayınlanan eserinde İslam eseri olan sıfırın keşfi çöyle izah edilir:

“Herhalde hiç tereddüde kapılmadan denilebilir ki “sıfır”ın icadı insanoğlunun en büyük keşiflerinden biridir.

Rakam sisteminin en zaruri esası olan sıfırın bir islam icadı olduğu da şöyle anlatılır:

“Miladın 976 tarihinde Mehmed bin Ahmed’ in Mefatihu’l Ulum adlı eserinde eğer onlar hanesinde (basamağında) hiçbir sayı mevcut değilse sırayı muhafaza için küçük bir daire yani sıfır konulması, yazılı idi. İşte bu daire Arapça’nın boş anlamına gelen (sıfır) kelimesinden Latinceye geçen (zero) nun menşeidir. Eski Yunanlılar da, Romalılar da sağlam bir rakam sistemi keşfedememişlerdir. Eski insanlar hep parmakları ile saydıkları için, batı aleminde  hesap ilmi Mehmed b. Ahmed’in sıfırı keşfinden ikiyüz elli yıl sonra sıfır kullanılıncaya kadar inkişaf edememiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir