Fatih Sultan Mehmet Han’ın Fermanı

Kategori: Osmanlı Tarihi | 0

Başka dinden ve ırktan olanlara özgürlük ve hoşgörü sağlayan bu ferman Fatih Sultan Mehmed Han’ın Bosna Hersek’i fethinden sonra 28 Mayıs 1463 tarihinde Milodraz’da yazılmıştır. Aslı Bosna Hersek Fojnica şehrinde Fransisken Katolik Kilisesi’ndedir. Tarihte bilinen insan hakları hareketlerinden en eskisi Fransız İhtilali’nde alınan bütün vatandaşların hukukça eşit olduklarını bildiren İnsan Hakları Beyannamesi’nden 326, 1948 Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesinden 485, Amerika’nın keşfinden 29 yıl önce uygulamaya konulmuştur. İşte o fermandaki kudretli sözler..

Nişan-ı hümayun şu ki

Ben ki Sultan Mehmed Han’ım; üst ve alt tabakada bulunan bütün halk tarafından bu şekilde bilinsin ki, bu fermanı taşıyan Bosna rahiplerine lütufta bulunup şu hususları buyurdum: Sözkonusu rahiplere ve kiliselerine hiçkimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir. Bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketimde duranlara ve gerekse kaçanlara emn ü aman olsun ki, memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerinde yerleşsinler; ne ben, ne vezirlerim ne de halkım tarafından hiç kimse bunlara herhangi bir şekilde karışıp incitmeyecektir. Kendilerine, canlarına, mallarına, kiliselerine ve dışardan memleketimize getirecekleri kimselere yeri ve göğü yaratan Allah hakkı için, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) hakkı için, yedi Mushaf hakkı için, yüz yirmi dört bin peygamber hakkı için ve kuşandığm kılıç için en ağır yemin ile yemin ederim ki, yukarda belirtilen hususlara söz konusu rahipler benim hizmetime ve benim emrime itaatkâr oldukları sürece hiç kimse tarafından muhalefet edilmeyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir